• Go Europe - český
  • Go Europe - english
  • Go Europe - español
  • Go Europe - français
  • Go Europe - german
  • Go Europe - português

M.E.G.T. – MAKE EUROPE GREATER TOUR 2017/2018 
pěšky
kolo
 


Na cestu za Evropu budoucnosti: „ Od 29. řijna 2017 do 28. řijna 2018 se bude konat M.E.G.T. – Make Europe Greater Tour 2017/18“. Start je v Lissabonu a cíl v Tallinnu (letecká vzdálenost 3.300 km). Během jednoho roku budou různé skupiny, různými způsoby tuto vzdálenost překonávat. Cesty povedou skoro všemi hlavními městy Evropy.
M.E.G.T. demonstruje působivě největší a nejzřejmější úspěchy procesu evropského sjednocení:

1. Právo volně cestovat bez hranic
2. Jednotná měna v širokém spektru různých kultur
3. Mír, přátelství a solidarita - mezi Evropany


 
    

Vytyčené tůry - čerchovaně cykloturistika a plnou čarou turistická stezka - jsou již fixní. Všichni se mohou připojit, i po úsecích. V rubrice „aktuálně“ budou pravidelně aktualizovány možnosti jak, kdy a kde je možné se k aktuálním tůrám - M.E.G.T. připojit. Účastnit se mohou jednotlivci, obce, instituce, sdružení a společnosti. Existuje mnoho způsobů, jak zapojit zájemce na místě.

>> Kontakt a spolupráce kdykoliv

PATAREI - Evropské centrum setkání
Estonské přímořská pevnost Patarei v Tallinnu sloužila kromě původní funkce obrany, později jako kasárna a vězení. Obzvlášť období totalitních systémů se podepsalo na přestavbách pevnosti, a její nynější podobě. Tato podoba a znalost historie vedou k potřebě nepodmíněného respektování evropských hodnot. Vize GO EUROPE!: Vytvořme z pevnosti Patarei Evropské centrum setkání.

V současné době je budova ve špatném stavebním stavu. Estonská vláda se zatím marně pokoušela najít provozovatele či budovu prodat. Rozsáhlé průzkumy a architektonické studie, které již byly provedeny, lze využít jako dobrý základ pro obnovu a přeměnu do podoby evropského střediska pro setkávání. Četné množství otevřených prostorů a poloha poblíž centra města přímo na břehu Baltského moře se pro evropské centrum setkávání zdají ideální.Historie věznice Patarei

Od roku 1864 sloužil komplex účelu kasáren. Po ruské revoluci a vyhlášení nezávislosti Estonska v roce 1920 sloužila Patarei jako vězení: během nacistické okupace až do roku 1944, během Sovětského svazu do roku 1992, a druhém vyhlášení nezávislosti Estonska až do roku 2002.
Dnes je toto kdysi obávané místo, chráněnou kulturní památkou a provozováno jako jakési "muzeum hrůzy“.
Go Europe! si dala za cíl přetvořit toto „místo hrůzy“ v „evropské místo setkání“.

CONTACT

Do you want to support GO EUROPE!? Do you have any questions? Ideas? Suggestions?
Then contact GO EUROPE!. We look forward to your message.

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Be part of the Go Europe! movement

Follow Go Europe! on Social-media

With friendly support from